uvodVítáme vás na stránkách chovatelské stanice Berlinetta.
Zabýváme se chovem plemene australský ovčák.
Se psy se věnujeme především agility...dále obedienci, coursingu, pasení a výstavám.
Navštěvujeme kynologický klub
ve Zlíně. http://www.kkzlin.net/
Více informací o našich pejscích najdete v jednotlivých sekcích.

Welcome to the website of our kennel Berlinetta.
We do agility sport, obedience, coursing, herding,
dog shows with our dogs.
We live in Zlín (Czech Republic).
More information about our dogs you can read
in individual sections.


Aira

Něco málo o australském ovčákovi....

Povaha australského ovčáka:

Australský ovčák je inteligentní, pracovní pes se silným pasteveckým a ochranným instinktem. Je to plemeno velmi oddané svému pánovi a jeho rodině. Vyrovnaná povaha
je přirozená, zřídka je svárlivý. Může být reservovaný
při počátečním setkání. V dnešní době se australský ovčák využívá při pasení, různých psích sportech, např. agility,
při obedienci /výcvik poslušnosti/, canisterapii,
jako záchranářský pes nebo rodinný společník.
Rozhodně to ale není pes pro lidi, kteří tráví svůj den
u televize a na gauči.
Australský ovčák pochází z USA, kde byl využíván díky přizpůsobivé a učenlivé povaze jako oblíbený pomocník
na mnoha amerických farmách a rančích.


Celkový vzhled australského ovčáka:

Australský ovčák je vyvážený, mírně prodlouženého rámce,
se středně silnou kostrou a velikostí. Je pozorný a živý, mrštný a aktivní, zároveň je dobře osvalený. Srst je rovná až zvlněná, střední textury a délky, odolná počasí. Vyskytuje se ve čtyřech barvách: černý, modrý /blue/-merle, červený /red/
a červený /red/-merle. Ocas je přirozeně dlouhý, kupírovaný nebo přirozeně zakrnělý.

A few facts about the Australian Shepherd....

Personality of the Australian Shepherd:

Australian Shepherds are intelligent working dogs
with well-developed herding and protecting instincts
and are closely devoted to their owners and their families.
Their balanced personality is a standard quality of this breed and the dogs are rarely irritable. They can sometimes show restraint at first contact with other dogs. Nowadays australian shepherds are used for herding, sporting (e.g. agility
and obedience training), dog therapy, rescue work or as family dogs. They are definitely unsuitable for people who spend
their day in front of TV and for couch potatoes.
Australian Shepherd was breed in the USA where it was used for its flexible and easy-to-learn nature on many farms and ranches.


Appearance of the Australian Shepherd:

Australian Shepherd is of standard, slightly prolonged frame with medium height and build. It’s attentive and alert, agile
and active, with good musculature. The coat is straight or wavy, with medium texture and length and is resistant to changing weather conditions. It appears in four colour variations: black, blue-merle, red and red-merle. Tail is naturally long, docked or naturally short.